/

Autoprezentacja lekarza na medycznych stronach internetowych

Autoprezentacja lekarza na medycznych stronach internetowych to celowe działanie zmierzające do wytworzenia na potencjalnych i obecnych pacjentach pożądanego przez lekarza wizerunku własnej osoby. Poprzez kontrolowanie informacji o sobie, innych ludziach, poglądach, ideach, rezultatach i motywach aktywności, planach i zamierzeniach ujawnianych przez lekarza swojej grupie odbiorców na stronie internetowej.1

W artykule opisujemy ważne elementy i cechy autoprezentacji lekarza na medycznych stronach internetowych

Autopromocja na własnej medycznej stronie internetowej

Nie wszyscy muszą prowadzić internetową autopromocję, aby zaistnieć i funkcjonować na rynku. Dla specjalizacji, które funkcjonują na konkurencyjnym rynku jest to konieczność.

Nie wystarczy dobrze leczyć, aby odnieść sukces. Należy również pokazać efekty swojej pracy i jakość swoich działań. Przedstawić siebie jako profesjonalistę, który eksponuje swoje walory zawodowe. Czyli zdobywać i utrzymywać zainteresowanie potencjalnych pacjentów.

Autoprezentacja – podstawy naukowe

Pisząc o autoprezentacji trzeba przywołać nazwisko Ervinga Goffmana, autora książki Człowiek w teatrze życia codziennego. W książce przedstawił wyniki analiz wpływu zachowania i wywieranego wrażenia przez człowieka na interakcje międzyludzkie, używając metafory ze świata teatru. 

Kolejną ważną postacią badającą zjawisko autoprezentacji jest Mark Leary, autor Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Wskazuje, że zachowanie ludzi przepełnione jest elementami autoprezentacji. Jako ludzie aktywnie wpływamy na spostrzeganie i ocenianie nas przez innych, np. uśmiechając się do znajomych, wybierając strój, utrzymując higienę osobistą.

Pomimo tego, że elementy autoprezentacji przenikają nasze życie, zasadniczo zaprzeczamy, że je stosujemy i pomniejszamy  znaczenie jakie przywiązujemy do publicznego wizerunku. (Polskie Forum Psychologiczne)

Autoprezentacje taktyczne i strategiczne wg Denisa B. Bromleya 

Autoprezentacje taktyczne to nawykowe i zautomatyzowane przedstawianie własnej osoby audytorium, które jest obecne tu i teraz. Dotyczą sytuacji codziennych, „skryptowych” (zrutynizowanych i przebiegających według powtarzalnego scenariusza), mogą być wykonywane bez świadomego zamiaru i zapewne w dużym stopniu stanowią ekspresję autentycznego „ja” człowieka, a więc jego rzeczywistych przekonań na temat własnej osoby.

Przykładem autoprezentacji taktycznych jest:

 • uśmiech na powitanie
 • zadawanie pytań o samopoczucie
 • skupienie uwagi
 • przejawianie zainteresowania pacjentem i tym co mówi
 • mówienie w sposób podkreślający znajomość tematu i kompetencję

Autoprezentacje taktyczne mają charakter powtarzalny.

Autoprezentacje strategiczne mają charakter zabiegów przemyślanych i zaplanowanych z wyprzedzeniem czasowym, ukierunkowanych na odległe efekty, a więc na kształtowanie wizerunku naszej osoby, jaki tworzyć sobie będzie jakieś przyszłe audytorium nieobecne w bieżącej sytuacji. 

Przykładem autoprezentacji strategicznej jest:

 • regularne ćwiczenie w celu uzyskania wysportowanego, zdrowego wyglądu
 • wybór elementów stroju medycznego (określone kolory, fasony)
 • wizyta u fryzjera, barbera, kosmetyczki

Autopromocja (styl autoprezentacji taktycznej) to prezentowanie siebie jako osoby:

 • w korzystnym świetle
 • wyposażonej w wiedzę i umiejętności
 • odnoszącej sukcesy
 • zasługującej na sukcesy
 • pewnej siebie i swojej wartości

Cechy dobrej autoprezentacji lekarza na medycznej stronie internetowej

Spójna

Autoprezentacja lekarza właściwie prowadzona i przemyślana, czyli z pomysłem na siebie jest spójna. Strona internetowa przedstawia spójny obraz zachowań, działań i komunikacji lekarza w Internecie. 

Pozytywna

Zawodowy wizerunek lekarza, powinien być pozytywny, aby przynosił korzyści.

Wartościowa

Medyczna strona internetowa powinna przedstawiać lekarza i jego działalność w kategoriach tworzenia wymiernej wartości. Wartość może być materialna (zyski z obsługi pacjentów) i interpersonalna (pozyskanie szacunku otoczenia, budowanie pozycji w środowisku zawodowym, dzielenie się z innymi wiedzą).2

Komunikatywna

Forma i treść przekazu powinna być dostosowana do kanału komunikacji. W inny sposób komunikujemy się w Messengerze, inaczej na Instagramie a w inny sposób na LinkedInie, a w jeszcze inny poprzez medyczną stronę internetową. Troska o to, jak jest się odbieranym poprzez swoją stronę www, to nie tylko promocja siebie, ale ważny składnik umiejętności komunikacyjnych. Wbrew powszechnej praktyce zamieszczanie informacji swoich o osiągnięciach zawodowych i zakresie usług w tonie książki medycznej wpływa negatywnie na odbiór strony i przedstawionej tam osoby.

Identyfikowalna

Wizerunek pełni funkcję identyfikacyjną w autoprezentacji – na podstawie kilku elementów (twarz, postać, nazwisko, powtarzane kolory, logo) – odbiorcy rozpoznają markę. Spójna identyfikacja wizualna ułatwia potencjalnym pacjentom wybór usługi w oparciu o skojarzenia (jakości i zakresu usług). Łatwość identyfikacji szczególnie ważna jest dla lekarzy rozpoczynających swoją działalność komercyjną.

Ukierunkowana

Ważne jest dostosowanie zawartości medycznej strony internetowej do zakładanych oczekiwań docelowej grupy pacjentów. Wizerunek zawodowy to swoista oferta. Oferta zaś musi mieć określonego adresata. Dla lekarzy i placówek jest to łatwe zadanie, gdyż grupę odbiorców tworzą potencjalni pacjenci z określonym problemem zdrowotny.

Relacyjna

Strona www jest miejscem nawiązania i podtrzymania bezpośrednich relacji lekarz – pacjent. Dzięki uzyskanym za pośrednictwem strony istotnych dla obu stron danych, np. szczegółów cenowych oferty czy sprecyzowanych wymagań pacjentów.

Ważne są detale, które jak działają właściwie są niezauważalne przez użytkownika, ale jak nie działają, np. zakładki nie otwierają się lub są puste – wywołują negatywne odczucia.

Elementy autoprezentacji na stronie www:

 • adres strony (nazwa, domena)
 • estetyczny wygląd
 • czytelność treści
 • udostępnianie materiałów w powszechnie używanych formatach
 • łatwa nawigacja
 • częste aktualizacje
 • wiarygodność przekazu
 • dbanie o bezpieczeństwo danych użytkowników3
 • aktualne zdjęcia
 • społeczne dowody słuszności (opinie pacjentów)

Autoprezentacja lekarza na medycznych stronach internetowych jest oczekiwanym działaniem przez potencjalnych pacjentów. Autoprezentacja zawodowa skupia się na pozytywnych stylach i technikach w celu zbudowania wizerunku specjalisty skutecznego w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych swoich pacjentów. Potencjalni pacjenci oczekują kontaktu poprzez stronę www z profesjonalistą o wysokich umiejętnościach komunikacyjnych i kulturze osobistej. Osoby pewnej swoich umiejętności i wiedzy medycznej.


1 Szmajke A., Skromnie czy asertywnie? Poziom osiągnięć szkolnych i styl autoprezentacji jako wyznaczniki ustosunkowania nauczycielek do uczniów. Przegląd Psychologiczny 2002, t. 45, nr 1, s.124.

2 Gackowski T., Łączyński M., Analiza wizerunku. [w.]: Metody badania wizerunku w mediach. CeDeWu, Warszawa 2009, s. 79-104.

3 Frąckowicz E., Marketing internetowy. PWN, Warszawa 2006, s. 21-22.

Wiedza

Gdzie znajdziesz więcej wiedzy, przykładów i gotowych rozwiązań?

Kontakt

Napisz do nas, gdy:

Chcesz pozyskiwać więcej pacjentów, w tym wysokobudżetowych? 

Chcesz budować markę osobistą lekarza?

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie będzie widoczny