fb

Czym jest Akademia ImageMed?

Lekarz ma za mało czasu. Za mało czasu na myślenie o wszystkim, czym musi się zająć.


Priorytetem są pacjenci, ale po pacjentach jest długa lista obowiązków. Umawianie i rejestracja pacjentów, zamawianie materiałów medycznych, wybór oferty zakupu urządzeń, szkolenia specjalistyczne to tylko kilka z długiej listy.


Praca lekarza to nie tylko leczenie pacjentów. A bycie lekarzem świadczącym usługi dla “prywatnych” pacjentów to również bycie przedsiębiorcą. A bycie lekarzem przedsiębiorcą w Polsce to heroiczny wysiłek.


Na szczęście lekarze mogą liczyć na pomoc specjalistów, którzy mają wiedzę i doświadczenie z dziedzin pozamedycznych. A my zaprosiliśmy specjalistów w roli wykładowców do naszej Akademii ImageMed.


Zapraszamy lekarzy i menedżerów placówek medycznych na spotkania z ekspertami, którzy wspierają lekarzy i placówki medyczne w codziennym funkcjonowaniu. Dostarczając usługi, wiedzę i umiejętności w obszarach pozamedycznych pracy lekarza.


Omówimy w Akademii m.in. jaki wpływ na funkcjonowanie praktyki lekarza czy placówki medycznej ma  sprawne zaopatrzenie w materiały medyczne, spełnienie wymogów prawnych, wymogów sanitarnych, funkcjonowanie rejestracji, marketing i zarządzanie, zabezpieczenie danych medycznych.

Informacje organizacyjne:

– Spotykamy się w środy o godzinie 21.21 (drugą i czwartą środę miesiąca)
– Wykłady będą odbywały się na żywo.
– Czas trwania wykładu z sesją pytań i odpowiedzi to ok 60 min.
– Liczba wykładów: 10


Wykładowcy:

1. Andrzej Piaseczyński, CEO Proassist
2. Katarzyna Książkiewicz, Viceprezes Zarządu w P.H. Lines Sp. z o.o.
3. Remigiusz Iwan, Rynek obligacji

Program: 

1. 9 grudzień 2020 r. Jak w pełni wykorzystać marketing w placówce medycznej – rejestracja online i zewnętrzna rejestracja telefoniczna.
Ekspert: Andrzej Piaseczyński, CEO Proassist

2. 13 styczeń 2021 r. Niezawodne wsparcie zabiegowca.
Ekspert: Katarzyna Książkiewicz, Viceprezes Zarządu w  P.H. Lines Sp. z o.o.  

3. 10 marzec 2021 r. Poradnik inwestycyjny dla lekarza.
Ekspert: Remigiusz Iwan, Rynek obligacji

Napisz komentarz