Dofinansowanie

Dofinansowanie dla placówek POZ

Dofinansowanie

Ministerstwo Zdrowia uruchamia nabór wniosków w projekcie e-Usługi POZ. Nabór dedykowany jest placówkom POZ, które posiadają co najmniej 5 tysięcy aktywnych deklaracji wyboru.

Jeśli Wnioskodawca (podmiot medyczny) posiada co najmniej jedną Placówkę POZ z liczbą aktywnych deklaracji
5 tys. lub więcej, może otrzymać Grant pieniężny na sprzęt teleinformatyczny oraz zakup lub rozbudowę systemu teleinformatycznego w kwocie do 159 tys. zł.

Udział w projekcie nie wymaga wkładu własnego. 

Wnioski można składać do dnia 30 kwietnia 2023 r.

W naborze może wziąć udział podmiot, który:

  • na dzień składania Wniosku udziela w każdej wskazanej we Wniosku Placówce POZ świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna co najmniej  w zakresie „świadczenia lekarza POZ”,
  • na dzień składania Wniosku posiada certyfikat dostępowy do P1 (wniosek o uzyskanie certyfikatu dostępny jest na portalu https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/);
  • wskaże we Wniosku Placówkę POZ, która na dzień 31.12.2021 r. posiadała co najmniej 5 tysięcy aktywnych deklaracji wyboru. Tę Placówkę POZ należy wskazać jako pierwszą we Wniosku i tylko ta Placówka POZ będzie oceniana wg niniejszego kryterium;

Wyjaśnienie: Liczba aktywnych deklaracji dotyczy ważnych deklaracji wyboru świadczeniodawcy dla Placówki POZ wskazanej we wniosku w zakresie lekarza POZ. Pole we wniosku dotyczące liczby aktywnych deklaracji wypełniane jest automatycznie po wybraniu odpowiedniej placówki POZ Wnioskodawcy (na podstawie bazy danych Centrum e-Zdrowia/Narodowego Funduszu Zdrowia). 

  • wskaże we Wniosku Placówkę POZ, która nie raportuje do systemu e-zdrowia Zdarzeń Medycznych (ZM) lub nie przekazuje indeksów EDM do systemu e-zdrowia (wystawianie e-recept i e-skierowań nie stanowi indeksowania EDM!).

Efektem realizacji projektu będzie:

a)      integracja z systemem e-zdrowia,
b)      komunikacja z pacjentami przy wykorzystaniu funkcjonalności np. „system contact center”, wirtualna centrala telefoniczna.

Dofinansowanie

Wypełnij formularz

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i miasto zamieszkania) w celach marketingowych i statystycznych, w tym profilowaniu danych osobowych uczestnika webinaru przez Imagemed z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27 oraz przez zaufanych partnerów Imagemed, i otrzymanie od zaufanego partnera Imagemed spersonalizowanych ofert produktów i usług ubezpieczeniowych oraz innych finansowych produktów i usług, za pośrednictwem jednego lub kilku poniższych kanałów komunikacji:

    Szczegółowe informacje o Twoich uprawnieniach i inne informacje dot. przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności.