Jak lekarze postrzegają media społecznościowe?
/

Jak lekarze postrzegają media społecznościowe? Komentarz do raportu PZWL

Raport przygotowany przez PZWL “Jak lekarze postrzegają social media i influencerów” dostarcza wielu ciekawych informacji. Link do raportu na końcu artykułu - polecamy! Poniżej nasz komentarz do pytania - Jak lekarze postrzegają media społecznościowe?

Co ważnego w raporcie?

“Raport koncentruje się na szeregu istotnych obszarów, takich jak:

 • preferencje lekarzy w zakresie platform społecznościowych, 
 • cele, jakie stawiają przed sobą przed rozpoczęciem aktywności w Internecie,
 • wpływ obecności w mediach społecznościowych na ich praktykę zawodową, a także wyzwania etyczne, jakie stawia przed nimi korzystanie z tego narzędzia. 

Celem raportu jest dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat roli mediów społecznościowych w praktyce lekarskiej, co może pomóc w lepszym zrozumieniu wyzwań i korzyści wynikających z tego nowego sposobu komunikacji między lekarzami a pacjentami.”

Jaki cel przyświeca aktywności lekarzy w mediach społecznościowych?

Spotykamy się w Imagemed z różnym podejściem lekarzy do mediów społecznościowych. Część lekarzy aktywnie wykorzystuje social media do zwiększenia swojej widoczności, komunikacji z pacjentami i promocji zdrowia, a część korzysta tylko prywatnie.

Edukacja i promocja zdrowia

Z naszych obserwacji wynika, że dzielenie się wiedzą w prosty i zrozumiały dla pacjentów sposób to najczęściej spotykana forma aktywności wśród lekarzy i medyków. 

Media społecznościowe są wykorzystywane przez naszych klientów do budowania marki osobistej lekarza i pozyskiwania pacjentów, tak gdzie jest taka potrzeba. Są to głównie specjaliści pracujący w prywatnym sektorze usług medycznych i wiążących z nim swoją przyszłość.

Marka osobista lekarza

W raporcie PZWL jest pytanie, które uzyskało najwyższy wynik i jest to pytanie związane z marką osobistą lekarza. Na pytanie “Czy w Twojej opinii, prowadzenie konta w mediach społecznościowych, przekłada się na budowanie marki osobistej lekarza/medyka?” aż 80.5% badanych odpowiedziało, że TAK!

Ścieżka komunikacyjna i dementowanie dezinformacji

Pytanie o to, jak lekarze postrzegają media społecznościowe, jest jednym z tematów, którym zajmuje się Naczelna Izba Lekarska. Na stronie NIL możemy znaleźć informacje o powodach korzystania z mediów społecznościowych podane przez lekarzy i lekarzy dentystów, którzy są w nich aktywni. 

Czytamy tam między innymi, że “... jednym z najważniejszych celów ich lekarskiej aktywności internetowej jest dementowanie zalewających przestrzeń publiczną (najczęściej internetową) dezinformacji związanych z leczeniem czy medycyną. Media społecznościowe dla zebranych na spotkaniu lekarzy stanowią ważną ścieżkę komunikacyjną w celu promocji zgodnych z evidence based medicine (EBM) treści, kampanii prozdrowotnych, czy też rzadkich dziedzin medycyny.”

Czy obecność lekarzy w social mediach jest zakazana w kodeksie etyki lekarskiej?

Nie ma w kodeksie etyki lekarskiej zakazu obecności lekarzy w mediach społecznościowych. Aktualna treść kodeksu powstała w 2003 roku, czyli przed rozwojem mediów społecznościowych, czy również telemedycyny z wykorzystaniem internetu.

Łukasz Szmygel z Naczelnej Izby Lekarskiej w rozmowie dla Rzeczpospolitej wskazuje, że czasami “aktywność w mediach społecznościowych może przekraczać zasady etyki. Ale pamiętajmy, że jest jeszcze art. 71 kodeksu etyki. Zgodnie z nim lekarz ma obowiązek zwracać uwagę społeczeństwa, władz i każdego pacjenta na znaczenie ochrony zdrowia, a także na zagrożenie ekologiczne. 

Działalność lekarzy w sieci podczas pandemii była bardzo potrzebna i cenna. Polegała na prostowaniu dezinformacji. Chcemy wypracować dobre praktyki, wzorując się także na rozwiązaniach zagranicznych.”

Jak lekarze postrzegają media społecznościowe? 

Nasze doświadczenia i obserwacje w Imagemed są zgodne z większością wyników analizy przeprowadzonej na podstawie dostarczonych przez raport danych. Szczególnie zwróciło naszą uwagę w raporcie i to, co również obserwujemy na co dzień: 

 1. Media społecznościowe odgrywają coraz większą rolę w pracy lekarzy. 
 2. Media społecznościowe są dla lekarzy narzędziem zawodowym i edukacyjnym.
 3. Korzystanie z mediów społecznościowych przez lekarzy stwarza możliwości rozwoju i może być realnym zagrożeniem dla ich kariery zawodowej.
 4. Z mediów społecznościowych lekarze czerpią wiedzę merytoryczną, praktyczne wskazówki do pracy zawodowej i do nauki.
 5. Media społecznościowe są częścią współczesnej komunikacji, a umiejętność korzystania z nich przyczynia się do lepszej opieki medycznej i rozwoju zawodowego.
 6. Funkcjonowanie lekarzy w mediach społecznościowych wymaga ich wsparcia edukacyjnego oraz instytucjonalnego, m.in. przez NIL, Ministerstwo Zdrowia i osoby zarządzające placówkami medycznymi.

Link do raportu PZWL “Jak lekarze postrzegają social media i influencerów”

Link do raportu PZWL “Jak lekarze postrzegają social media i influencerów”

https://ebook.e-pzwl.pl/wp-content/uploads/Raport_z_badania_lekarz_a_social_media.pdf


1https://nil.org.pl/aktualnosci/7778-media-spolecznosciowe-a-profesja-lekarza-spotkanie-w-nil
2https://www.rp.pl/sluzba-zdrowia/art38058961-medycy-chca-zmienic-kodeks-etyki-chodzi-m-in-o-media-spolecznosciowe

Wiedza

Gdzie znajdziesz więcej wiedzy, przykładów i gotowych rozwiązań?

Kontakt

Napisz do nas, gdy:

Chcesz pozyskiwać więcej pacjentów, w tym wysokobudżetowych? 

Chcesz budować markę osobistą lekarza?

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie będzie widoczny