/

Jak podpisać dokumenty elektronicznie?

Coraz więcej rzeczy robimy online, z naszego domu czy gabinetu, bez kontaktu bezpośrednio z innymi osobami. 

Nie zawsze możliwe jest, by spotkać się i “dopełnić formalności” fizycznym podpisem, a podpisywanie skanów dokumentów to słaba opcja. Dlaczego? Ponieważ w krytycznych sytuacjach można podważyć jej autentyczność, czego na pewno nikt z nas by nie chciał. 

Z pomocą przychodzi podpis elektroniczny za pośrednictwem profilu zaufanego. 

Jest to metoda, która zastępuje podpis fizyczny, a jednocześnie dzięki profilowi zaufanemu jest w pełni bezpieczna, a co najważniejsze wygodna!

A więc jak podpisać jakikolwiek dokument elektronicznie?

1. Dokument do podpisu musi być w formacie PDF
2. Wejdź na stronę “Mój Gov” poprzez link: https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
3. Naciśnij przycisk “Wybierz dokument z dysku”.

Jak podpisać umowę lub specyfikację elektronicznie - 1

4. Wybierz dokument, który chcesz podpisać.

Wybór dokumentu do podpisu

5. Wybrany przez Ciebie dokument zostanie załadowany. Po poprawnym załadowaniu należy nacisnąć przycisk “Podpisz”.

Jak podpisać umowę lub specyfikację elektronicznie - 3

6. Zostaniesz przeniesiony/a do witryny logowania profilu zaufanego. Logujesz się za pomocą Twoich danych (mail i hasło) lub poprzez banku.

Logowanie do profilu zaufanego

7. Po zalogowaniu zobaczysz ekran z danymi (grafika poniżej). Zobaczysz również przycisk “Podpisz podpisem zaufanym” – naciskasz go, by podpisać dokument.

Jak podpisać umowę lub specyfikację elektronicznie - 5

8. Zostaniesz poproszony/a o ponowne logowanie, a następnie dokument zostanie podpisany, a Ty będziesz mógł/a go pobrać.

Jak podpisać umowę lub specyfikację elektronicznie - 6

9. Pobrany plik będzie miał na pierwszej stronie adnotację o podpisie elektronicznym.

Jak podpisać umowę lub specyfikację elektronicznie - 7

Na tym etapie nasz plik jest już podpisany, a my możemy go przesłać do kolejnej osoby, która ma go podpisać (jeżeli potrzebujemy więcej niż jednego podpisu). 

Podpisany dokument (plik) trzeba też przechować elektronicznie  w bezpiecznym miejscu np. tzw. “chmury”, czyli dla przykładu Dysk Google czy OneDrive. 

Niezbędne jest posiadanie elektronicznej wersji tak podpisanej umowy, ponieważ tylko elektronicznie można sprawdzić autentyczność podpisu.

Jest to tak ważne, ponieważ nasz profil zaufany w żaden nie przechowuje podpisanych plików, dlatego musimy zadbać o to sami.

Jeśli masz jakieś pytania, możesz skontaktować się z nami.

Wiedza

Gdzie znajdziesz więcej wiedzy, przykładów i gotowych rozwiązań?

Kontakt

Napisz do nas, gdy:

Chcesz pozyskiwać więcej pacjentów, w tym wysokobudżetowych? 

Chcesz budować markę osobistą lekarza?

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie będzie widoczny