/

Lekarz w Nowym Ładzie

Od stycznia 2021 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stał się dostępny dla szerszego grona podatników. Zaletą tej formy opodatkowania jest możliwość szybszego ustalenia podatku do zapłaty, który to płaci się od przychodu, czyli bez uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów. Stąd niniejsza metoda opodatkowania może być atrakcyjna dla przedsiębiorców, którzy ponoszą stosunkowo niskie wydatki na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Brak możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodu rekompensowany jest niskimi stawkami omawianego podatku, tj. od 3 do 17% i to właśnie ta stawka (17%) jest zasadniczą dla wykonujących zawód lekarza (jeden z zawodów oznaczonych w definicji wolnego zawodu w ramach art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne), o ile doszło do wyboru ryczałtu.

Niemniej, zdarza się, że lekarz nie pracuje w służbie zdrowia, nie wykonuje zawodu lekarza, a zajmuje się przygotowaniem np. materiałów dydaktycznych (prezentacji multimedialnych, diagramów oraz pytań kontrolnych) na potrzeby kursów przygotowujących studentów i lekarzy stażystów do Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Powstaje pytanie, czy w tak prezentowanym stanie faktycznym, może on zastosować stawkę 8,5% ryczałtu (zamiast 17%), czyli stawkę podatku stosowaną do usług związanych z edukacją, a wynikającą z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dyrektor KIS w korzystnej dla podatnika interpretacji indywidualnej z dnia 22 lipca 2021 r., 0115-KDIT1.4011.316.2021.2.MST wskazał, że tak, tj. zastosowanie 8,5% stawki dla przychodów ze świadczonych przez Wnioskodawcę usług jest prawidłowe (wyłącznie) w sytuacji, jeżeli Wnioskodawca faktycznie nie uzyskuje przychodów osiąganych w ramach wolnych zawodów w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy, do których przypisana jest wyższa stawka ryczałtu, tj. 17% od uzyskanych przychodów (art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy).

Tym samym, jak widać każdy przypadek należy rozstrzygać indywidualnie i sam fakt, że podatnik jest lekarzem, nie oznacza, że faktycznie wykonuje jeden z wolnych zawodów wymienionych w ustawowej definicji, tylko działalność, którą można sklasyfikować jako przypisaną niższej stawce ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zachęcamy lekarzy do uzyskiwania swoich indywidualnych interpretacji podatkowych celem uzyskania ochrony przed ewentualnymi wątpliwościami organów podatkowych.

Kinga Masilunas, radca prawny BG TAX & LEGAL


Podatki w branży medycznej – ile można zaoszczędzić?

Zapraszamy na webinar, który odbędzie się 27.10.2021 r., o godz. 21:21

Nasi eksperci z BG Tax & Legal:

Wioleta Biel Prezes zarządu BG Tax & Legal,
Łukasz Jankowski doradca podatkowy i Joanna Aleksandrowicz aplikantka radcowska,

omówią krok po kroku podatki, możliwości i zagrożenia wynikające z przepisów oraz to czy można i ile zaoszczędzić.

Link do rejestracji: https://webinar.imagemed.pl/podatkilekarzy

Wiedza

Gdzie znajdziesz więcej wiedzy, przykładów i gotowych rozwiązań?

Kontakt

Napisz do nas, gdy:

Chcesz pozyskiwać więcej pacjentów, w tym wysokobudżetowych? 

Chcesz budować markę osobistą lekarza?

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie będzie widoczny