Porozmawiajmy o
marketingu medycznym

Czym jest marketing medyczny

Czym jest marketing medyczny?

Marketing medyczny dzielimy na marketing usług medycznych i marketing produktów medycznych (np. leki). Marketing usług medycznych to sposób myślenia i działania lekarzy, menedżerów placówek leczniczych w celu pozyskania i utrzymania pacjentów. Są to wszystkie działania służące pozyskaniu pacjentów na oferowane usługi medyczne.

Czy marketing jest ważny?

“Marketing jest oczywiście cholernie ważny, ale jest w głowach konsumentów małą kropelką w morzu ich myśli i problemów.

Kluczem jest wyróżnienie się, zaadresowanie potrzeb, które siedzą w tych głowach i w najprostszy z możliwych sposobów zbudowanie mostu do zakupu naszego produktu. Nic więcej.”

Maciej Herman CEO LOTTE Wedel, Linkedin 2021

Do czego sprowadza się marketing?

“Marketing sprowadza się do empatii i kierowania uwagą. Twoim zadaniem jako przedsiębiorcy jest więc zrozumienie swojej grupy docelowej, wpłynięcie na ich sposób postrzegania Twojego produktu/usługi (a czasami także całej branży bądź kategorii) i zmiana jej zachowania (czy to przez zakup, czy przekonanie do jakiejś idei).”

Definicja marketingu z 2020 roku. autorstwa dwóch marketerów i przedsiębiorców – Artura Jabłońskiego i Marka Piaska z książki „Zrozumieć Marketing”.

Budowanie połączeń

Na marketing medyczny można również spojrzeć jak na budowanie połączenia między usługa medyczną, produktem lub specjalistą a potrzebami pacjentów. Efektem dobrego połączenia jest podjęcie przez pacjentów akcji – polajkowanie posta, wysłanie wiadomości, dodanie profilu specjalisty do obserwowanych, aż do najważniejszej akcji, czyli zakupu usługi.

Budowanie polaczen w marketingu medycznym

Co wyróżnia marketing medyczny?

Marketing medyczny jest związany z medycyną, z usługami medycznymi, z systemem ochrony zdrowia i zawodami medycznymi. Podstawowy podział to marketing farmaceutyczny oraz marketing produktów i usług medycznych. Ze względu na grupę docelową, czyli określenie, kto jest naszym klientem lub pacjentem, mamy marketing biznesowy (B2B) oraz konsumencki (B2C).

Marketing B2B jest kierowany od firm do lekarzy, menedżerów i właścicieli placówek medycznych, aptek, hurtowni, dystrybutorów.

Marketing B2C jest kierowany do klienta indywidualnego i pacjenta.

Ograniczenia marketingu medycznego

Ze względu na obszar, który obejmuje marketing medyczny, nasze zdrowie i etykę zawodową przedstawicieli zawodów medycznych, nałożone są ograniczenia prawne. Ograniczenia prawne zawężają zakres działań marketingowych, a w niektórych sytuacjach wykluczają promocję i reklamę produktów i usług medycznych.

Zakaz reklamy

Funkcjonuje w przestrzeni publicznej pojęcie zakazu reklamy. Pojęcie zakazu reklamy jest rozszerzane na wszystko, co kojarzy się z marketingiem medycznym.

Przypomina to plotkę, która powstała poprzez zbyt duże uproszczenie obowiązujących przepisów i podstawowych pojęć marketingu.

Definicja reklamy zawiera się w pojęciu promocji, promocja jest jednym z narzędzi marketingu. Gdyby był rzeczywisty zakaz reklamy, to nie jest to równoznaczne z zakazem korzystania z innych narzędzi marketingu.

Zakaz reklamy w marketingu medycznym

Nasza specjalizacja

Jako ImageMed specjalizujemy się w marketingu medycznym usług medycznych i pozyskiwaniu pacjentów wysokobudżetowych.

Pomagamy naszym klientom zaistnieć i funkcjonować w internecie. Wykonujemy strategie marketingowe, strony internetowe, prowadzimy media społecznościowe i kampanie sponsorowane tzw. płatne reklamy w Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp, Messenger), Google Ads, Linkedin Ads i TikTok Ads.

Identyfikujemy nasz obszar i sposób działania jako Nowy Marketing Medyczny (jak nasz podcast), dlatego że obejmuje działania w digitalu, czyli w Internecie i przesuwa środek swojej uwagi na pacjenta i klienta.

Jest to kierunek rozwoju marketingu medycznego zgodny z ogólnymi zmianami w opiece zdrowotnej, czyli przejście od modelu paternalistycznego do modelu współpodejmowania decyzji, w którym pacjent staje się w pełni świadomym i wyedukowanych uczestnikiem rynku medycznego.

Nasza specjalizacja:

Imagemed specjalizacja

Skuteczne narzędzia marketingu medycznego

W marketingu medycznym możemy korzystać z większości dostępnych narzędzi:

Marketing medyczny

Marketing medyczny wspomaga działania sprzedażowe. Lekarze, specjaliści i menedżerowie chcą mieć więcej pacjentów i zwiększyć swoją rozpoznawalność.

Firmy chcą mieć więcej klientów i zwiększenia udziału w rynku. Szanujemy i wspieramy taki jasny sposób określenia celów swojej działalności, w którym marketing ma oddziaływać na umysł pacjenta i klienta w ten sposób, aby wytworzyć połączenie ze specjalistą i marką.

Marketing medyczny dzielimy na marketing usług medycznych i marketing produktów medycznych (np. leki). Marketing usług medycznych to sposób myślenia i działania lekarzy, menedżerów placówek leczniczych w celu pozyskania i utrzymania pacjentów. Są to wszystkie działania służące pozyskaniu pacjentów na oferowane usługi medyczne.

Pracujemy dla lekarzy i placówek leczniczych, które świadczą usługi medyczne dla “prywatnej” grupy pacjentów. Są to lekarze medycyny estetycznej, lekarze specjaliści i prywatne placówki medyczne o różnych profilach.

Medyczna strona internetowa to strona uwzględniająca potrzeby komunikacji pomiędzy pacjentami i lekarzami. Zawierająca konieczne informacje o działalności zawodowej lekarza, prezentująca placówkę i ofertę. Strona www może zawierać rejestrację online, sklep internetowy lub dodatkowe oprogramowanie, np. do przesyłania wyników badań obrazowych.