Moj Znajomy Lekarz prof Wieslaw Tarnowski Kaska Partyka
/

#8 Mój Znajomy Lekarz profesor Wiesław Tarnowski i Kaśka Partyka – otyłość olbrzymia – leczenie chirurgiczne

W sierpniu w programie #MójZnajomyLekarz gościem Pawła Jędrzejewskiego byli: 

  • profesor dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski 
  • Kaśka Partyka - prezeska i założycielka Stowarzyszenie Pacjentów Bariatrycznych CHLO.

Goście podzielili się wiedzą o zagrożeniach, jakie niesie z sobą otyłość oraz o chirurgicznym leczeniu otyłości olbrzymiej w Polsce.

Nadal niewiele osób ma świadomość, że otyłość jest chorobą śmiertelną, a leczenie do najłatwiejszych nie należy. Niestety coraz więcej dorosłych Polaków choruje na otyłość, a dzieci od najmłodszych lat cierpią na nadwagę. 

Otyłość prowadzi do rozwoju poważnych chorób i nie można jej bagatelizować. Leczenie otyłości olbrzymiej do przyjemnych nie należy i trwa bardzo długo. W nagraniu znajdziecie również informacje, jak przebiega leczenie otyłości i przez co przechodzi pacjent po operacji bariatrycznej.

Powinniśmy zadawać sobie pytania o to, co powinniśmy robić inaczej, aby nasze dzieci nie miały nadwagi?

Kim są goście?

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski

Prezes Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatryczej Towarzystwa Chirurgów Polskich

Lekarz, chirurg, nauczyciel akademicki, pracownik naukowo-dydaktyczny. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Klinice Chirurgii Ogólnej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, gdzie pracuje do dzisiaj pełniąc funkcję Kierownika Kliniki. Stworzył od podstaw ośrodek zajmujący się kompleksowym leczeniem pacjentów z otyłością, a także operacyjnym leczeniem cukrzycy typu 2.

Obecnie oddział objęty jest programem KOS-BAR, czyli Kompleksowej Opieki Specjalistycznej-Bariatrycznej

V-ce Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich, członek Prezydium i Skarbnika Towarzystwa Chirurgów Polskich, Prezes Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatryczej Towarzystwa Chirurgów Polskich, w przeszłości Prezes Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich; członek Honorowy Sekcji ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego; członek honorowego Sekcji Wideochirurgii TChP; V-ce Przewodniczący Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, członek Editorial Board of Videosurgery and other mini-invasive techniques; Redaktor Naczelny i członek komitetu redakcyjnego Polskiego Przeglądu Chirurgicznego.

Na dorobek naukowy profesora składa się ponad 190 pozycji opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, m.in.: Towarzystwo Chirurgów Polskich (TChP); European Association for Endoscopic Surgery (EAES), International Federation for the Surgery of Obesity (IFSO).

Odbył liczne szkolenia w kraju i za granicą: m.in. Royal Infirmary, Edinburgh (UK), IRCAD Strasbourg, Francja, Elancourt, Francja.

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski od wielu lat prowadzi szkolenia w zakresie zaawansowanych operacji laparoskopowych, ze szczególnym uwzględnieniem technik laparoskopowych w operacjach chirurgii bariatrycznej i metabolicznej, raka jelita grubego, nieswoistych chorób zapalnych jelit, a także choroby refluksowej przełyku i przepukliny rozworu przełykowego przepony.

Ponadto jest członkiem teamCHLO i aktywnie uczestniczy w edukacji pacjentów oraz lekarzy w zakresie chirurgicznego leczenia otyłości.

Kaśka Partyka

prezeska i założycielka Stowarzyszenia Pacjentów Bariatrycznych CHLO

Jak nikt inny zna i rozumie potrzeby pacjentów bariatrycznych i osób zmagających się z otyłością, ponieważ sama przeszła z sukcesem drogę pacjenta podczas procesu leczenia.

W chwili obecnej Stowarzyszenie CHLO koordynuje działalność grup wsparcia w 15 ośrodkach w całej Polsce. Stowarzyszenie organizuje INFO-CHLO Spoty, czyli spotkania edukacyjne z lekarzami, dietetykami, psychologami oraz spotkania służące wymianie informacji i wzajemnemu wsparciu między samymi pacjentami na różnym etapie leczenia.

Sama będąc pacjentem od 2013 roku doskonale zna potrzeby, obawy i wyzwania z jakimi zmaga pacjent podczas całego procesu leczenia.

Motywuje i wspiera wiele osób zastanawiających się czy chirurgiczne leczenie otyłości jest dla nich.

W 2015 roku w Krakowie założyła Stowarzyszenie CHLO, którego głównym celem w tamtym czasie było prowadzenie grupy wsparcia, jednakże odpowiadając na potrzeby środowiska pacjenckiego, sukcesywnie powstawały nowe grupy m.in. w Warszawie, Białymstoku, Olsztynie, Zabrzu, które skupiały się też na edukacji chorych w zakresie przygotowań do zabiegu oraz życia po nim.

W chwili obecnej Stowarzyszenie CHLO koordynuje działalność grup wsparcia w 15 ośrodkach w całej Polsce. Są to ośrodki bariatryczne w Krakowie, Warszawie, Olsztynie, Łodzi, Bydgoszczy, Zabrzu, Jaworznie, Ełku, Łecznej, Legnicy ,Słupsku, Ciechanowie.

Stowarzyszenie organizuje INFO-CHLO Spoty, czyli spotkania edukacyjne z lekarzami, dietetykami, psychologami oraz spotkania służące wymianie informacji i wzajemnemu wsparciu między samymi pacjentami na różnym etapie leczenia. W czasie niemożności spotkań na żywo, od marca 2020 działalność przeniosła się w strefę on-line i tak pacjenci mogą spotykać się podczas regularnych CHLOlive. Dając tym samym możliwość dotarcia do szerszej grupy pacjentów w Polsce oraz poza jej granicami. Udział w tych spotkaniach jest bezpłatny, a rzetelną wiedzą na temat CHLO dzielą się specjaliści pracujący z osobami dotkniętymi choroba otyłościową.

#teamCHLO, bo tak nazywana jest grupa już ponad 200 lekarzy różnych specjalizacji, dietetyków, psychologów czy fizjoterapeutów podczas spotkań odpowiadają na pytania pacjentów, wyjaśniają proces leczenia, przybliżają metody, uczą właściwych nawyków i technik ich wypracowania oraz sposobu właściwego żywienia czy aktywności fizycznej, aby leczenie zakończyło się założonym efektem.

Katarzyna Partyka jako przedstawiciel osób chorujących na otyłość uczestnicy też w działaniach mających na celu usprawnić system leczenia.

Jest członkiem Rady Organizacji Pacjentów, współpracuje z Rzecznikiem Praw Pacjenta oraz w 2019 roku została powołana do Zespołu ds. Dyskryminacji w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta.

Angażuje się w kampanie społeczne, medialne oraz sama jest organizatorem kampanii mających na celu budowanie świadomości na temat chirurgicznego leczenia otyłości, takich jak pikniki prozdrowotne dla mieszkańców Krakowa w latach 2016-2018.

Często też dzieląc się swoją historią i doświadczeniem, w mediach motywuje ludzi do zadbania o swoje zdrowie i polepszenie komfortu życia. Na co dzień też motywuje wiele osób w staraniach o lepsze jutro, a także nieustannie zbiera doświadczenia innych chorych, aby lepiej pomagać kolejnym potrzebującym.

Rozumiejąc środowisko pacjenckie, współpracując z lekarzami i specjalistami, pomaga zrozumieć wzajemnie potrzeby i oczekiwania.

Wiedza

Gdzie znajdziesz więcej wiedzy, przykładów i gotowych rozwiązań?

Kontakt

Napisz do nas, gdy:

Chcesz pozyskiwać więcej pacjentów, w tym wysokobudżetowych? 

Chcesz budować markę osobistą lekarza?

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie będzie widoczny