Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administrator Serwisu www.imagemed.pl oraz kont pocztowych korzystających z domeny imagemed.pl przykłada szczególną wagę do ochrony Państwa prywatności i przetwarza Państwa dane zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znanym popularnie pod skrótem RODO.

 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest ImageMed, al. Jana Pawła II 27 , 00-867 Warszawa, z którą mogą się Państwo kontaktować również pod numerem telefonu +48 577 400 047 lub adresem e-mail: kontakt@imagemed.pl

 3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
  1. realizacji umowy: realizacji zamówień, przyjmowania płatności, wysyłki zamówień, rozpatrywania reklamacji oraz realizacji takich uprawnień jak rękojmia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

  2. wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności z zakresu prawa podatkowego – art. 6 ust. 1 lit c RODO

  3. w uzasadnionym interesie nas jako Administratora danych oraz podmiotów trzecich tj. dla zapewnienia prowadzenia korespondencji, dla celów analitycznych, zapewnienia lepszego doboru treści wyświetlanych w serwisie, marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora osób trzecich (w tym poprzez wykorzystanie plików cookies), dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz zapewnienia możliwości wykazania postępowania zgodnego z prawem, w szczególności z RODO – art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 4. Państwa dane będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie w związku z realizacją usług na rzecz Państwa. Mogą to być w szczególności: osoby zatrudnione u Administratora, dostawcy usług w zakresie hostingu, poczty elektronicznej, firmy pocztowe i kurierskie, firmy transportowe, dostawcy oprogramowania w szczególności niezbędnego do obsługi sklepu internetowego, firmy zapewniające obsługę IT, podwykonawcy Administratora, a także dostawcy usług prawnych oraz księgowych.

 5. Jeżeli dokonali Państwo u nas zakupu lub skorzystają z naszych usług, Państwa dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia związanych z tym wzajemnych zobowiązań cywilnoprawnych oraz podatkowych. Państwa dane osobowe związane z korzystaniem z plików cookies będą przetwarzane do czasu ich usunięcia z Państwa urządzeń lub zablokowania w ustawieniach przeglądarki. Dane osobowe przetwarzane w związku z wysłaniem zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, przetwarzane będą przez okres 1 roku chyba, że podlegać będą dalszemu przetwarzaniu w sytuacji, o której mowa w zd. 1.

 6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

 7. Mają Państwo prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 17 i 18 RODO (w szczególności, gdy uważają Państwo, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

 8. W przypadkach, w których Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu lub w interesie publicznym, mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania: w każdym przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się dla celów marketingu bezpośredniego oraz ze względu na Państwa szczególną sytuację, w pozostałych przypadkach.

 9. W przypadku Państwa danych przetwarzanych w systemie informatycznym w celu realizacji umowy, mają Państwo do otrzymania kopii swoich danych w powszechnie używanym formacie, a także przekazania ich do innego wskazanego administratora.

 10. Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem mają Państwo prawo do skontaktowania się z nami pod adresem e-mail: kontakt@imagemed.pl lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Państwem.

Informacja o plikach Cookies

 1. Pliki cookies (ang. ciasteczka) to niewielkich rozmiarów pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerach lub urządzeniach mobilnych, a następnie pobierane z nich podczas kolejnych wizyt w naszym serwisie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Państwa urządzeniu oraz unikalny numer.

 2. Stosowanie przez Administratora plików cookies zasadniczo nie powinno prowadzić do Państwa identyfikacji przez Administratora.

 3. W większości przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Państwa komputerach lub innych urządzeniach. W każdym czasie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki, aby blokowała ona pliki cookies albo każdorazowo informowała o ich zapisaniu na urządzeniu, a także usunąć zgromadzone pliki cookies. Muszą Państwo jednak pamiętać, że ograniczenia w zakresie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności naszego serwisu.

 4. Serwis używa następujących rodzajów plików cookies:
  1. Cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu oraz dostosowujące i optymalizujące Serwis pod Państwa potrzeby,

  2. Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa kupującego, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,

  3. Cookies zbierające informacje o sposobie korzystania ze strony podmiotów trzecich współpracujących z Administratorem.

 5. W Serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i pliki cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których korzystają Państwo z Serwisu.

 6. Serwis wykorzystuje następujące funkcje zapewnione przez podmioty trzecie, które powodują wykorzystywanie plików cookies, które pochodzą od tych podmiotów:
  1. Google Analytics to dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA narzędzie analityczne, które automatycznie gromadzi dane na temat sposobu korzystania przez użytkowników z Serwisu i tworzenie statystyk, które pomagają Administratorowi optymalizować budowę witryny Korzystanie przez Serwis z tego narzędzia może wiązać z przekazywaniem Państwa danych na terytorium Stanów Zjednoczonych, jednak wobec Google LLC przystąpiło do programu „Privacy Shield”, co oznacza stwierdzenie przez Komisję Europejską, iż podmiot ten zapewnia wymagany prawem obowiązującym na terenie Unii Europejskiej poziom ochrony danych osobowych. W ramach ustawień plików cookies w przeglądarce, mogą Państwo zadecydować o niestosowaniu Google Analytics w Państwa przypadku. O szczegółowym zakresie przetwarzania danych mogą Państwo przeczytać pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

  2. Pixel – to dostarczane przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA narzędzie, które automatycznie gromadzi dane na temat korzystania przez użytkowników Serwisu, w celu kierowania do nich przez Administratora spersonalizowanych reklam w serwisie Facebook (tj. opartych o ich zachowania w Serwisie). Portal Facebook niezależnie od Administratora może również wykorzystywać te dane dla własnych celów, a także przyporządkowywać Państwa dane nt. korzystania z Serwisu z wcześniej zebranymi danymi na Państwa temat. Korzystanie przez Serwis z tego narzędzia może wiązać z przekazywaniem Państwa danych na terytorium Stanów Zjednoczonych, jednak wobec Facebook Inc przystąpił do programu „Privacy Shield”, co oznacza stwierdzenie przez Komisję Europejską, iż podmiot ten zapewnia wymagany prawem obowiązującym na terenie Unii Europejskiej poziom ochrony danych osobowych. W ramach ustawień plików cookies w przeglądarce, mogą Państwo zadecydować o niestosowaniu Pixela w Państwa przypadku. Mogą Państwo także zarządzać ustawieniami prywatności w ramach Państwa profilu w portalu Facebook. O szczegółowym zakresie przetwarzania danych mogą Państwo przeczytać pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation

  3. Wtyczki portali społecznościowych Facebook, Linkedin oraz Instagram oraz Youtube, których zadaniem jest ułatwienie Państwu dzielenia się treściami zawartymi w Serwisie za pośrednictwem Państwa kont w tych serwisach (np. poprzez „polubienie” czy udostępnienie). Wtyczki te mogą również przyporządkowywać dane zbierane w trakcie Państwa wizyty w Serwisie do Państwa profili na w/w portalach. Aby temu zapobiec, powinni Państwo wylogować się z tychże portali przed wizytą na stronie. Szczegółów nt. postępowania z gromadzonymi danymi należy poszukiwać w politykach prywatności poszczególnych serwisów.