Pozyskiwanie pacjentów odnosi się do procesu, w wyniku którego do Twojego gabinetu przyciągani są nowi pacjenci. Zazwyczaj cel ten jest osiągany wówczas, gdy pacjent po raz pierwszy umawia wizytę. Wizyta pacjenta w gabinecie, badania, wykonany zabieg to sprzedaż usług medycznych.

Pozyskiwanie pacjentów a sprzedaż usług medycznych

Pacjentowi, który zgłosi się z silnym bólem zęba do dentysty, który ma najszybszy dostępny termin, dentysta wykona doraźne leczenie. Wówczas najważniejsze dla pacjenta jest uzyskanie poczucia ulgi od bólu. Cena, opinie, marka osobista dentysty, renoma placówki mają niewielkie znaczenie.

Dentysta może sprzedać temu samemu pacjentowi kolejne usługi oferowane w placówce - higienizację, zdjęcie RTG, plan leczenia, usługi protetyczne, ortodontyczne, implanty i wiele innych. 

Chyba że, pacjent po doraźnej pomocy, ale świadomy swoich problemów z zębami, poszuka innej placówki, która przekona go do swoich usług - lepszą stroną internetową, opiniami, efektami przed po, ciekawszą aktywnością w mediach społecznościowych.

Jeden pozyskany pacjent może kupić wiele usług medycznych

Dentysta może również pozyskać pacjenta na implanty w wyniku prowadzenia mediów społecznościowych, pozycjonowania strony internetowej, czy reklamie w Google. Przed wszczepieniem implantów pacjent skorzysta z wielu usług medycznych. Od konsultacji, leczenia przygotowawczego, poprzez wszczepienie, aż do stałych kontroli.

Sprzedaż usług medycznych zazwyczaj odbywa się w placówce i gabinecie, pozyskiwanie pacjenta to proces, który dzieje się w internecie, mediach społecznościowych, w grupach pacjenckich.

Dlaczego pomagamy pozyskać pacjentów?

Zgodnie z definicją zamieszczoną w Słowniku Języka Polskiego “pozyskać - pozyskiwać” oznacza, że pozyskując zjednujemy sobie kogoś, zyskujemy czyjeś względy, zaufanie, poparcie.

Lekarze pracują wspólnie z nami jako konsultantami ds. marketingu medycznego i wykonawcami usług marketingowych, aby dotrzeć do pacjentów z informacją o sobie jako specjaliście i świadczonych usługach. 

Lekarz poprzez swoją obecność w mediach społecznościowych, własną stronę internetową i efekty swojej pracy zjednuje sobie pacjentów i zyskuje ich zaufanie.

pozyskaćpozyskiwać
1. «zjednać sobie kogoś, zyskać czyjeś względy, zaufanie, poparcie»
2. «zdobyć coś»

Dlaczego nie sprzedajemy usług medycznych?

Dlatego że usługi sprzedaje placówka medyczna, usługi wykonuje personel medyczny, lekarze i specjaliści. Usługa medyczna to dowolna usługa zdrowotna realizowana w obszarze medycyny. Przykładem usługi medycznej może być, np. badanie wzroku przy użyciu określonego urządzenia lub wykonanie iniekcji.

Usługi medyczne obejmują zabiegi, operacje, metody leczenia, porady, wizyty lekarskie, czyli konkretne świadczenia. 

Dodatkowo ogromna większość usług medycznych poza konsultacjami wymaga kwalifikacji pacjenta poprzez zdiagnozowanie problemu zdrowotnego, doprecyzowanie oczekiwań pacjenta i oceny stanu zdrowia przez specjalistę.

Jaką rolę spełnia marketing medyczny?

Rolą konsultantów i marketerów marketingu medycznego, działań związanych promocją usług medycznych jest rozwój procesu pozyskiwania pacjentów

Sam proces składa się z kilku etapów i wymaga stałej współpracy placówki lub lekarza z agencją marketingową. Dotarcie do wybranych grup, które mogą być potencjalnymi pacjentami, nawiązanie z nimi kontaktu, a następnie zbudowanie świadomości istnienia placówki i lub specjalisty to część z etapów tego procesu.

Dzięki wzrostowi liczby pacjentów, którzy w wyniku działań w internecie i poza nim umawiają wizyty, specjalista i placówka mają więcej szans na sprzedaż usług medycznych. 

W specjalizacjach zabiegowych proces pozyskiwania pacjentów jest procesem stałym i koniecznym, wykonanie implantów zębów powinno rozwiązać problemy zdrowotne pacjenta związane z zębami na całe życie. 

Podsumowanie

Jeżeli chcesz wykonywać więcej zabiegów, procedur i operacji, to musisz pozyskiwać więcej pacjentów konsultacyjnych, którzy spełnią wszystkie kryteria, aby z zabiegu skorzystać, łącznie z posiadanym zaufaniem do Ciebie i budżetem.


1 https://sjp.pwn.pl/slowniki/pozyskiwanie.html
2 https://www.osoz.pl/osoz/web/osoz-cms/definicje