Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna
/

Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna – Mój Znajomy Lekarz

Tematem przewodnim rozmów z gośćmi w drugim sezonie programu Mój Znajomy Lekarz będzie promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna. Wszystkie odcinki będą dostępne na Anywhere Platforma Medialna i mediach społecznościowych.

O czym jest program Mój Znajomy Lekarz?

Mój Znajomy Lekarz to program, w którym rozmawiamy na tematy związane ze zdrowiem, medycyną, promocją zdrowia i edukacją prozdrowotną. Naszymi gośćmi są lekarze i specjaliści, twórcy rozwiązań i przedsiębiorcy z branży medycznej oraz pracownicy ochrony zdrowia. Program to wspólny projekt Imagemed i Anywhere.pl Platforma Medialna nagrywany w Fabryce Norblina w Warszawie.

Kto ogląda program?

Program jest transmitowany na anywhere.pl, w mediach społecznościowych platformy medialnej - Facebook, YouTube, Instagram, Linkedin i TikTok.

Program jest oglądany przez osoby poszukujące aktualnej wiedzy medycznej, którą mogą uzyskać od lekarzy i specjalistów z branży medycznej.

Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna 

Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna wkroczyła na nowe obszary – program TV, magazyny lotniskowe i NFC. Współpraca z platformą medialną Anywhere.pl i telewizją internetową zaowocowała nowymi możliwościami dotarcia lekarzy i specjalistów, do osób, które poszukują aktualnej wiedzy medycznej.

Dodatkowe korzyści dla gości programu:

Czym jest promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna?

Poniżej przytaczam definicję promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej. 

Czym jest promocja zdrowia?

Według WHO (definicja z 1996) - promocja zdrowia to działalność umożliwiająca ludziom zwiększanie kontroli nad sprawami dotyczącymi zdrowia i prowadząca do jego poprawy. 

Zakres promocji zdrowia proponowany przez WHO obejmuje:

 • edukację zdrowotną, której celem jest kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych;
 • organizację ochrony zdrowia;
 • tworzenie odpowiednich przepisów prawnych;
 • profilaktykę chorób.

Dalej na stronach encyklopedii PWN czytamy, że zdrowie jest rozumiane nie tylko jako wartość indywidualna, ale jako zasób, którego posiadanie pozwala jednostkom i grupom (społecznościom) na realizację aspiracji, zaspokajanie potrzeb i tworzenie dóbr; takie pojmowanie zdrowia wprowadza myślenie ekonomiczne do formułowanej w kategoriach biologii, psychologii i socjologii definicji zdrowia. 

W ostatnich latach w ramach promocji zdrowia wyróżnia się kilka grup problemów:

 • eksponowanie znaczenia czynników ryzyka oraz działania edukacyjne zmierzające do wskazania sposobów uniknięcia niektórych chorób (choroby serca, choroby nowotworowe) przez zalecenia dotyczące stylu życia, diety, zachowań; 
 • społeczną politykę zdrowotną jako część polityki społ. państwa, rozwój środowisk wspierających zdrowie; 
 • świadczenia na rzecz zdrowia; 
 • społ. odpowiedzialność za własne zdrowie przez prozdrowotny styl życia; 
 • ochronę środowiska; 
 • wprowadzanie norm dla produkcji i handlu; 
 • szacowanie nakładów na nar. programy zdrowotne. 

Złożoność uwarunkowań zdrowia zakłada konieczność ścisłej współpracy między wieloma sektorami, dotyczy nie tylko ochrony zdrowia, lecz także administracji państwowej, samorządów i organizacji pozarządowych.1

W ustawie o działalności leczniczej w artykule 2, punkt 7, również znajdujemy definicję promocji zdrowia. Według ustawodawcy promocja zdrowia to działania umożliwiające poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu; 

Czym jest edukacja prozdrowotna?

Edukacja zdrowotna polega na zaplanowaniu działań, które dają ludziom możliwość uczenia się o zdrowiu, aby zmienili swoje zachowania na korzystne dla zdrowia. Celem tak rozumianej edukacji zdrowotnej jest więc zmiana zachowania. W nowszych koncepcjach celem edukacji zdrowotnej jest uzyskanie przez odbiorców kompetencji zdrowotnych.

Edukacja zdrowotna jest jedną ze strategii promocji zdrowia, ale nie jest równoznaczna z promocją zdrowia.2

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) edukacja zdrowotna jest definiowana jako działania edukacyjne mające na celu poszerzenie wiedzy populacji na temat zdrowia oraz rozwój osobistych wartości, postaw i umiejętności promujących zdrowie.3

Zostań gościem w programie Mój Znajomy Lekarz

Masz ciekawy temat związany ze zdrowiem? Jesteś lekarzem lub wykonujesz zawód medyczny? Chcesz podzielić się wiedzą i informacjami z widzami Anywhere Platforma Medialna?

Zapraszamy do kontaktu z redakcją #AnywhereTV lub Pawłem Jędrzejewskim.

Udział jest bezpłatny.

Możesz napisać na:

Zapraszamy.


1https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/promocja-zdrowia;3962694.html (stan na dzień 6.01.2024)
2https://profibaza.pzh.gov.pl/publikacje/swiadczenia-zdrowia-publicznego/04-roznice-miedzy-promocja-zdrowia-a-edukacja-zdrowotna (stan na dzień 6.01.2024)
3https://krokdozdrowia.com/edukacja-zdrowotna-czy-wiesz-na-czym-polega/ (stan na dzień 6.01.2024)

Wiedza

Gdzie znajdziesz więcej wiedzy, przykładów i gotowych rozwiązań?

Kontakt

Napisz do nas, gdy:

Chcesz pozyskiwać więcej pacjentów, w tym wysokobudżetowych? 

Chcesz budować markę osobistą lekarza?

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie będzie widoczny