fb

Szubińska 79, 85- 312 Bydgoszcz
577 400 047

Regulamin akcji Kupon Marketingowy

„Akcja Kupon Marketingowy” (Akcja KM)

 1. Organizatorem akcji „Kupon Marketingowy” (Akcja KM) jest ImageMed Monika Lewandowska, ul. Szubińska 79, 85-312 Bydgoszcz, NIP 5562671759 (Organizator).
 2. Kupon Marketingowy jest kuponem rabatowym o wartości 500 zł (Kupon).
 3. W Akcja KM uczestniczy ImageMed, ul. Szubińska 79, 85-312 Bydgoszcz.
 4. Akcja KM trwa od 1.02.2021 r. do 31.03.2021 r.
 5. Akcja KM skierowany jest do osób pełnoletnich.
 6. Kupon może wykorzystać tylko osoba fizyczna lub prawna, która go otrzymała bezpośrednio od Organizatora.
 7. Kupony nie sumują się i można je wykorzystać przy zakupie usług o wartości 1999 zł lub wyższej.
 8. Kupon uprawnia do bezpłatnej konsultacji marketingowej.
 9. Uczestnik/czka Akcji KM, aby skorzystać z  usługi marketingowej: założenie strony (fanpage) na Facebooku, prowadzenie strony na Facebooku, założenie konta na Instagramie, prowadzenie konta na Instagramie, musi odbyć konsultacje z pracownikiem Organizatora.
 10. Usługa będzie wykonana w terminie wskazanym przez Organizatora, nie później niż 30 dni od daty wykupienia usługi marketingowej.
 11. Wykonanie usługi w ramach Akcji KM wymaga wcześniejszego umówienia terminu i godziny konsultacji poprzez udostępnione przez Organizatora kanały komunikacji (telefon, rozmowa on-line, osobiście). Ostateczny termin umawiania konsultacji to 28.02.2021 r.
 12. Organizator ma prawo odmowy wykonania usługi po konsultacji bez podania powodu.
 13. Organizator ma prawo odmowy, w przypadku występowania konfliktu interesów, wykonania usług oferowanych w ramach działalności gospodarczej  Organizatora.
 14. Regulamin „Akcji KM” dostępny jest na fanpage ImageMed https://www.facebook.com/marketingmedyczny/ w zakładce Notatki, na stronie https://imagemed.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian regulaminu Akcja KM, z poszanowaniem praw nabytych przez Uczestników Akcja KM.