Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa medycznego
/

Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa medycznego: Medycyna Estetyczna

ImageMed miał zaszczyt objąć patronatem Ogólnopolską Konferencję Naukową “Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa medycznego: Medycyna Estetyczna”. Mieliśmy przyjemność sponsorować nagrody dla uczestników konkursu.

Temat jest nam bliski i dlatego wspieramy studentów kierunków medycznych i prawniczych w zdobywaniu wiedzy.  Współpracujemy z lekarzami i placówkami wykonującymi zabiegi medycyny estetycznej świadcząc usługi marketingu medycznego.

Konferencja połączyła środowisko medyczne i prawnicze skupione wokół medycyny estetycznej. 

Medycyna estetyczna jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią medycyny. W Polsce zwiększa się liczba pacjentów decydujących się na wykonywanie zabiegów.

Niestety powiększający się zakres możliwości niesie ze sobą wiele problemów kwestii medycznej i prawnej przez co tym bardziej cieszymy się, że mogliśmy dołożyć coś od siebie.

Medycyna estetyczna jest zespołem świadczeń zdrowotnych, wiążących się z ingerencją w tkanki ludzkie, wykonywanych przez lekarzy i lekarzy dentystów, służącym przywracaniu lub poprawie fizycznego, psychicznego i społecznego samopoczucia pacjenta, poprzez poprawę jego wyglądu lub jego akceptacji.”

Wydarzenie miało formę online w dniach 19 i 20 marca. Organizatorami konferencji byli IFMSA-Poland Oddział Lublin oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa Medycznego Lex Medica UMCS. 

Partnerami konferencji było również m. in. Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging  oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Wiedza

Gdzie znajdziesz więcej wiedzy, przykładów i gotowych rozwiązań?

Kontakt

Napisz do nas, gdy:

Chcesz pozyskiwać więcej pacjentów, w tym wysokobudżetowych? 

Chcesz budować markę osobistą lekarza?

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie będzie widoczny